Szymon Banach, radca prawny, wspólnik w kancelarii Jonak i partnerzy, radcowie prawni
Choć obowiązuje ono od listopada zeszłego roku, polskie przepisy, które mają umożliwić praktyczne wdrożenie jego rozwiązań, pozostają w fazie planów. Rada Ministrów dopiero niedawno przyjęła projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Proponowane rozwiązania krajowe były i są przedmiotem licznych komentarzy, także krytycznych.
Niezależnie od ostatecznej treści polskich przepisów – zwłaszcza w kluczowych kwestiach pozostawionych przez unijne rozporządzenie regulacjom krajowym, takich jak powierzenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) nadzoru nad działalnością dostawców usług finansowania społecznościowego w Polsce i wprowadzenie zakazu crowdfundingu dla spółek z o.o. – należy pamiętać, że rozporządzenie już obowiązuje w całości i ma bezpośrednie zastosowanie w Polsce jako część naszego porządku prawnego. Z zastrzeżeniem jedynie okresu przejściowego dla crowdfundingu prowadzonego zgodnie z dotychczasowym prawem krajowym najpóźniej do 10 listopada 2022 r.