Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zadecydował o wszczęciu postępowań wyjaśniających wobec największych polskich domów aukcyjnych, zajmujących się obrotem dziełami sztuki. W trakcie procedury urząd zweryfikuje, czy profesjonalne podmioty stosowały wobec konsumentów niedozwolone praktyki rynkowe.

Co istotne, postępowania wyjaśniające nie są prowadzone przeciwko konkretnym podmiotom, ale jedynie w danej sprawie. Oznacza to również, że przedsiębiorcom nie stawia się zarzutów naruszenia prawa, ale jedynie wzywa do przedstawienia niezbędnych do wyjaśnienia informacji oraz dokumentów. Jeżeli nie ma podstaw do tego, by zarzucić naruszenie przepisów, sprawa zakończy się samoistnie. Jeśli jednak okaże się, że istnieją przesłanki do zarzucenia konkretnych naruszeń, procedura wyjaśniająca może przekształcić się przykładowo w postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
Prezes UOKiK przyjrzy się działaniom pięciu największych domów aukcyjnych w Polsce: Agra-Art, Desa Unicum, Domu Aukcyjnego Polswiss Art, Rempeksu oraz Sopockiego Domu Aukcyjnego. Powodem są przede wszystkim rosnące rok do roku obroty związane ze sprzedażą dzieł sztuki oraz włączenie do oferty sztuki cyfrowej. UOKiK ma sprawdzić stosowane w stosunkach z konsumentami wzorce umowne, ewentualną obecność klauzul abuzywnych i sposób rozpatrywania reklamacji. Potencjalne kary za naruszanie przepisów są dotkliwe – mogą wynieść nawet 10 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy. „W czasie kiedy wiele branż przeżywało kryzys wywołany pandemią, rynek sztuki rósł w siłę. Dla wielu konsumentów zakup dzieł sztuki to nie tylko inwestycja w kulturę, ale również forma ochrony pieniędzy przed inflacją. Chcemy zweryfikować, czy prawa i interesy konsumentów nie są przez przedsiębiorców działających na rynku sztuki naruszane” – zaznacza w komunikacie Tomasz Chróstny, prezes UOKiK. ©℗