Od 7 lipca 2022 r. obowiązuje ustawa z 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz.U. poz. 1370; dalej: nowa ustawa). Ten nowy akt prawny zastąpił dotychczas obowiązującą ustawę z 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1324; dalej: stara ustawa). Nowa ustawa nie tylko wykonuje postanowienia unijnych przepisów, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz.Urz. UE z 2018 r. L 150, s. 1), lecz także bardziej kompleksowo reguluje kwestie produkcji ekologicznej, wprowadzając przy tym zupełnie nowe rozwiązania. Wszystko po to, aby z jednej strony ułatwić producentom działalność, a z drugiej zwiększyć i usprawnić nadzór nad produkcją (czemu służyć mają również wprowadzone nowe, surowe sankcje).

Koniec z fałszywymi bio i eko