• Zmiany w finansowaniu programów mieszkaniowych
Sejm rozpatrzył uchwałę Senatu ws. ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych. Senatorowie chcieli wykreślenia części przepisów, które zostały dodane do projektu już w trakcie procedowania w Sejmie i wykraczały poza jego pierwotny zakres. Posłowie nie zgodzili się na te poprawki Senatu, przyjmując tylko pozostałe, ograniczające się do zmian redakcyjnych. Ustawa modyfikuje zasady udzielania z budżetu państwa bezzwrotnego wsparcia dla samorządów i organizacji pożytku publicznego na rozwój budownictwa mieszkaniowego dla osób o niższych dochodach. Zasilany dotychczas głównie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa będzie mógł teraz zgodnie z ustawą uzyskiwać przychody ze skarbowych papierów wartościowych przekazanych przez rząd. Pozwoli to na dalsze funkcjonowanie w większości wykorzystanego już funduszu, który ma wspierać Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe. Zmianie ulegną również zasady zawierania umów o wsparcie budownictwa, które od teraz będzie udzielane tylko w ramach limitu wydatków ustalonego na dany rok budżetowy.