Wcześniejsze postępowanie przeprowadzone przez urząd wykazało, że wygenerowane przez spółki zatory płatnicze wyniosły odpowiednio 75 mln zł i 25 mln zł. Za to prezes UOKiK wymierzył im kary odpowiednio 567 tys. zł oraz 101 tys. zł. Wysokość kary w takich przypadkach obliczana jest według określonego w przepisach wzoru. Prócz sumy niezapłaconych w terminie należności, uwzględnia on również odsetki ustawowe za opóźnienia oraz długość tego opóźnienia.
Ponadto prezes UOKiK stwierdził nadmierne opóźnianie w spełnieniu świadczeń przez trzech innych przedsiębiorców: spółkę wyspecjalizowaną w obsłudze logistycznej świeżych produktów, podmiot z branży transportu, spedycji i logistyki oraz dystrybutora artykułów elektrotechnicznych dla profesjonalistów. Mimo to urząd odstąpił od nakładania kar na te firmy. Urząd nakłada je bowiem tylko wtedy, gdy przychody firmy po terminie przewyższają wygenerowane przez nią zatory płatnicze. ©℗