Trudno też uznać, by proste dane na temat zarobków osiąganych w jednym miesiącu mogły stanowić informację przetworzoną – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Enea Operator należy do grupy Enea, w której większościowym udziałowcem jest Skarb Państwa. Sądy administracyjne wielokrotnie w swym orzecznictwie potwierdzały już, że wynagrodzenie osób zarządzających takimi firmami stanowi informację publiczną. Władze spółki Enea Operator uznały jednak inaczej. W odpowiedzi na wniosek o ujawnienie wynagrodzeń członków zarządu oraz rady nadzorczej osiągniętych w maju 2020 r. oraz maju 2021 r. odmówiły podania tych informacji. Stwierdziły, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, a dodatkowo prywatność członków tych organów jest chroniona przez RODO. Gdy wnioskodawca złożył odwołanie, spółka oznajmiła mu, że chodzi o informacje przetworzone i zażądała wykazania „szczególnej istotności żądanej informacji dla interesu publicznego”. Następnie zaś umorzyła postępowanie.