Postępowanie dotyczyło sytuacji, w której powodowie dokonali za pośrednictwem biura podróży jednej rezerwacji u przewoźnika wspólnotowego Deutsche Lufthansa AG. Podróż obejmowała lot łączony z Brukseli (Belgia) do San José (Stany Zjednoczone) z międzylądowaniem w Newarku (Stany Zjednoczone). Cały lot został wykonany przez United Airlines, amerykańskiego przewoźnika lotniczego.
Powodowie dotarli do miejsca docelowego z prawie czterogodzinnym opóźnieniem. W związku z tym postanowili uzyskać odszkodowanie od United Airlines. Przenieśli w tym celu swoją wierzytelność na belgijską spółkę Happy Flights BVBA. Firma ta wezwała amerykańskie linie do zapłaty odszkodowania w wysokości 600 euro za każdą z osób (łącznie 1800 euro) na podstawie przepisów rozporządzenia nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.