Ministerstwo Klimatu i Środowiska wróciło do - zarzuconej po wyborach 2015 r. - inicjatywy wydania rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych odpadów komunalnych (MBP).
Projekt przewiduje m.in. obowiązek prowadzenia rozładunku i mechanicznego przetwarzania śmieci w zamkniętym budynku w rozumieniu prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), co ograniczy wpływ czynników atmosferycznych. Pomieszczenia mają mieć szczelne podłoże i system wentylacji ograniczający emisję pyłów i brzydkich zapachów.