Korzystanie ze znaku trzeba rozpocząć w ciągu pięciu lat od uzyskania prawa i praktycznie stale je kontynuować. Ma to przeciwdziałać utrzymywaniu praw własności przemysłowej wyłącznie do blokowania konkurencji.
Znak musi być używany dla towarów lub usług, dla których był zgłoszony do urzędu patentowego, w postaci, w jakiej został zarejestrowany, i na terytorium, gdzie przyznano ochronę. Przedsiębiorcy powinni o tym pamiętać wtedy, gdy np. planują rozwijanie działalności. Dowodząc rzeczywistego używania znaku towarowego, należy wykazać się solidnymi i obiektywnymi materiałami. Potwierdzają to orzeczenia unijne, m.in. wyrok sądu I instancji z 15 września 2011 r., Centrotherm Clean Solutions/OHIM - Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), sygn. akt T 427/09. Podstawowe znaczenie dowodowe mają takie dokumenty jak: zamówienia, faktury, potwierdzenia dostawy lub sprzedaży oraz etykiety i opakowania. Warto gromadzić również potwierdzenia przyznania nagród i wyróżnień dla towarów z chronionymi oznaczeniami, cenniki, badania rynkowe znajomości marki, materiały potwierdzające udział w rynku produktów opatrzonych danym znakiem, wycinki prasowe - także z prasy specjalistycznej, które pojawiają się w kontekście np. nowo otwartych sklepów, prowadzonych akcji marketingowych, wyników finansowych firmy z uwagi na towary z danym oznaczeniem. Przydatna jest też dokumentacja pokazująca udział w targach, gdzie prezentowane były towary z danym znakiem.