Meta (właściciel Facebooka) i PayPal to firmy, wobec których Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie podwójnego przewalutowania.

Postępowanie zainicjowała złożona do urzędu skarga konsumenta, który dokonał wpłaty na pomoc ukraińskim ofiarom rosyjskiej agresji wojskowej. Zbiórka została udostępniona na portalu Facebook. Jak się jednak okazało, wpłacający został obciążony kosztami podwójnego przewalutowania – najpierw ze złotówek na dolary, a następnie z dolarów na euro.
Prezes urzędu wszczął postępowanie wyjaśniające, którym objął spółki: PayPal Europe z Luksemburga oraz Meta Platforms z Irlandii. To wstępny etap badania sprawy, który ma na celu ustalenie, czy konsumenci wpłacający pieniądze na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie są prawidłowo informowani o kilkukrotnym przewalutowaniu środków oraz związanym z tym pobraniem z konta wyższych kwot niż te przekazywane na rzecz organizacji charytatywnych.
Urząd apeluje też o wpłacanie pieniędzy jedynie na zweryfikowane zbiórki. Taka weryfikacja powinna polegać przede wszystkim na sprawdzeniu samej organizacji, która organizuje pomoc, a także na dokładnym przeczytaniu regulaminu płatności pośredników. Nie należy też klikać w linki otrzymane SMS-em czy e-mailem namawiające do szybkiej i łatwej wpłaty, pochodzące rzekomo od obywateli Ukrainy. Lepiej niż na indywidualne konta wpłacać pieniądze na oficjalne organizacje charytatywne. ©℗