Postępowanie zainicjowała złożona do urzędu skarga konsumenta, który dokonał wpłaty na pomoc ukraińskim ofiarom rosyjskiej agresji wojskowej. Zbiórka została udostępniona na portalu Facebook. Jak się jednak okazało, wpłacający został obciążony kosztami podwójnego przewalutowania – najpierw ze złotówek na dolary, a następnie z dolarów na euro.
Prezes urzędu wszczął postępowanie wyjaśniające, którym objął spółki: PayPal Europe z Luksemburga oraz Meta Platforms z Irlandii. To wstępny etap badania sprawy, który ma na celu ustalenie, czy konsumenci wpłacający pieniądze na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie są prawidłowo informowani o kilkukrotnym przewalutowaniu środków oraz związanym z tym pobraniem z konta wyższych kwot niż te przekazywane na rzecz organizacji charytatywnych.