Rozstrzygnięcie w tej sprawie będzie miało olbrzymie znaczenie dla wszystkich firm, które zawierają umowy na odległość i dostarczają je pocztą czy kurierem do klientów. Niestety zdarza się, że przesyłki giną bądź też trafiają do niewłaściwych adresatów. Może to stanowić zagrożenie dla klientów, bo w umowach widnieją szczegółowe dane na ich temat, takie jak PESEL, adres czy nawet numer dowodu osobistego.
Takie problemy napotykał również Cyfrowy Polsat. Informacje na temat zgubionych czy błędnie dostarczonych przesyłek przekazywał Urzędowi Ochrony Danych Osobowych. Analizując je, organ zwrócił uwagę na wzrost liczby tych zgłoszeń oraz zbyt długi, jego zdaniem, czas, jaki upływał między naruszeniem a przekazaniem informacji o nim klientom. Właśnie z tego powodu wszczął postępowanie, a następnie wydał decyzję i nałożył karę 1,1 mln zł.