Przemysław Grosfeld, wicedyrektor departamentu doskonalenia regulacji gospodarczych w MRiT
Mariusz Golecki, wiceminister rozwoju i technologii
Co roku ponad 200 mld zł trafia do przedsiębiorców wykonujących zlecenia różnych instytucji publicznych. To kwota równa ok. 8 proc. PKB Polski. Pieniądze te są przeznaczane na bieżące potrzeby związane z działalnością państwa i samorządów, inwestycje drogowe, cyfryzacyjne oraz miliardowe projekty infrastrukturalne modernizujące całe gałęzie polskiej gospodarki. Ważne jest zatem, aby były wydawane w sposób efektywny i wpisujący się w cele państwa oraz wzmacniający rodzimą gospodarkę.