Od poniedziałku 3 stycznia można korzystać z uproszczonej procedury budowy domów do 70 mkw. - bez uzyskania pozwolenia na budowę, ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy, na podstawie zgłoszenia z projektem budowlanym.

Uściński wskazał, że znowelizowane przepisy nie precyzują kwestii minimalnej powierzchni działki, na której można budować domy do 70 mkw. w uproszczonej procedurze. „Minimalna powierzchnia może wynikać z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może też być określona w decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez gminy” – powiedział.