W efekcie można mówić o naruszeniu prawa właścicieli stacji kontroli pojazdów do godziwego wynagrodzenia. Zwrócił na to uwagę rzecznik praw obywatelskich w piśmie skierowanym do Ministerstwa Infrastruktury.
RPO przypomniał, że wolność działalności gospodarczej może podlegać ustawowym ograniczeniom, gdy przemawia za tym ważny interes publiczny. Wymaga to jednak nie tylko wskazania tego ważnego interesu, lecz także spełnienia kryteriów z art. 31 ust. 3 ustawy zasadniczej. Wśród nich zawiera się konieczność zachowania odpowiednich proporcji pomiędzy pozytywnym efektem regulacji a ciężarami, jakie nakłada ona na jednostkę (w tym wypadku przedsiębiorcę).