Wysokość opłat za badania techniczne pojazdów nie była zmieniana od 17 lat, tymczasem koszty przedsiębiorców prowadzących taką działalność wzrosły znacznie.

W efekcie można mówić o naruszeniu prawa właścicieli stacji kontroli pojazdów do godziwego wynagrodzenia. Zwrócił na to uwagę rzecznik praw obywatelskich w piśmie skierowanym do Ministerstwa Infrastruktury.
RPO przypomniał, że wolność działalności gospodarczej może podlegać ustawowym ograniczeniom, gdy przemawia za tym ważny interes publiczny. Wymaga to jednak nie tylko wskazania tego ważnego interesu, lecz także spełnienia kryteriów z art. 31 ust. 3 ustawy zasadniczej. Wśród nich zawiera się konieczność zachowania odpowiednich proporcji pomiędzy pozytywnym efektem regulacji a ciężarami, jakie nakłada ona na jednostkę (w tym wypadku przedsiębiorcę).
W tym przypadku celem regulacji jest to, by każdy zobowiązany do przeprowadzenia badań płacił taką samą cenę, która nie jest oderwana od realnych kosztów i przez to nadmiernie zawyżona. Ale wymóg określenia ceny w oparciu o rzeczywiste koszty usługi działa też w drugą stronę, tzn. nie mogą być one zaniżone. Z tych przyczyn RPO zwrócił się do resortu o zbadanie sprawy z punktu widzenia zgodności rozporządzenia w sprawie wysokości opłat (Dz.U. z 2004 r. nr 223 poz. 2261) z normami konstytucji.