Dziś rusza Krajowy Rejestr Zadłużonych. Co to oznacza?
To kolejny, po wprowadzeniu w pełni elektronicznego Krajowego Rejestru Sądowego, milowy krok w informatyzacji polskiego wymiaru sprawiedliwości. Krajowy Rejestr Zadłużonych zastąpił m.in. dotychczasowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych. Bez wychodzenia z domu będzie teraz można w internecie uzyskać informacje o fundamentalnym znaczeniu dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego - m.in. na temat firm znajdujących się w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym, osób objętych upadłością konsumencką czy dłużników z umorzonym z powodu nieściągalności postępowaniem egzekucyjnym. W rejestrze będą także zamieszczane orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.