Resort przypomina, że rozwiązania przewidziane w nowelizacji w istotny sposób wpłyną na zmianę dotychczasowego funkcjonowania spółdzielni. Chodzi tu zwłaszcza o wprowadzenie zasady kadencyjności zarządu spółdzielni, jej prezesa czy wybieranie członków zarządu przez walne zgromadzenie.
– Podczas konsultacji społecznych i międzyresortowych do projektu zostało zgłoszonych wiele opinii, w szczególności przez organizacje reprezentujące spółdzielnie mieszkaniowe, jak również podmioty zrzeszające członków spółdzielni. Obecnie trwa ich analiza, jak również wprowadzane są nowe rozwiązania, o których uwzględnienie zabiegała strona społeczna – wskazuje resort w odpowiedzi na pytania DGP.