Z opisu sytuacji przedstawionego przez czytelnika wynika, że pojazd ciężarowy poruszający się autostradą miał kłopoty techniczne podczas jazdy. Co do zasady w przypadku awarii samochodu na autostradzie konieczny jest szybki zjazd na najbliższy pas awaryjny, zatrzymanie pojazdu i opuszczenie go prawymi drzwiami w kamizelce odblaskowej. Definicję pasa awaryjnego postoju możemy znaleźć w par. 3 pkt 7 rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Przez pas awaryjny rozumie się część pobocza służącą do zatrzymywania się i postoju pojazdów unieruchomionych z przyczyn technicznych. Korzystanie z niego niezgodnie z zasadami skutkować może mandatem w wysokości do 300 zł.
Zatrzymanie na pasie awaryjnym