Przemysław Rybicki, radca prawny
Mateusz Restel, aplikant adwokacki Affre i Wspólnicy sp.k.
A wszystko za sprawą nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która na ostatnim etapie prac w parlamencie nieoczekiwanie (nie było to wcześniej planowane) rozszerzyła ustawowy katalog przypadków uznawanych za czyny nieuczciwej konkurencji. Od 24 września będą nimi także porozumienia ograniczające konkurencję oraz nadużywanie pozycji dominującej (w rozumieniu – odpowiednio – art. 6 i art. 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; dalej: u.o.k.i.k., i tym samym – odpowiednio – w rozumieniu art. 101 i art. 102 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej; dalej: TFUE).