Sprawa dotyczyła złożonego w 2017 r. przez obywatela Szkocji wniosku o rejestrację znaku towarowego Unii Europejskiej – „GT RACING”. Towary i usługi, względem których wniesiono o rejestrację, należały do klasy 18, zawierającej m.in. torby, portfele czy walizki.
Brytyjski oddział japońskiej firmy Sony Interactive Entertainment zgłosił sprzeciw. Argumentował, że zgłoszony znak koliduje aż z sześcioma oznaczeniami należącymi do Sony, a związanymi z wydawaną od 1997 r. popularną serią komputerowych gier wyścigowych „Gran Turismo”. Zastrzeżenia budziła przede wszystkim kolizja z oznaczeniem „GT” (pisanym kursywą i wyboldowaną czcionką), zarejestrowanym nie tylko dla gier komputerowych (klasy 9 i 28), ale również dla nadruków i materiałów piśmiennych (klasa 16). Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej nie uznał sprzeciwu Sony za zasadny. Skarga na urząd trafiła więc do Sądu UE.