Sprawa dotyczyła złożonego w 2017 r. przez obywatela Szkocji wniosku o rejestrację znaku towarowego Unii Europejskiej – „GT RACING”. Towary i usługi, względem których wniesiono o rejestrację, należały do klasy 18, zawierającej m.in. torby, portfele czy walizki.
Brytyjski oddział japońskiej firmy Sony Interactive Entertainment zgłosił sprzeciw. Argumentował, że zgłoszony znak koliduje aż z sześcioma oznaczeniami należącymi do Sony, a związanymi z wydawaną od 1997 r. popularną serią komputerowych gier wyścigowych „Gran Turismo”. Zastrzeżenia budziła przede wszystkim kolizja z oznaczeniem „GT” (pisanym kursywą i wyboldowaną czcionką), zarejestrowanym nie tylko dla gier komputerowych (klasy 9 i 28), ale również dla nadruków i materiałów piśmiennych (klasa 16). Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej nie uznał sprzeciwu Sony za zasadny. Skarga na urząd trafiła więc do Sądu UE.
Ten zbadał, czy istnieje sytuacja, w której konsumenci zaznajomieni z marką „Gran Turismo” mogą zostać wprowadzeni w błąd i mieć przekonanie, że towary z oznaczeniem „GT RACING” są związane z serią gier. I uznał, że to mało prawdopodobne.
A to dlatego, że produkty z oznaczeniem „GT RACING” przeznaczone są dla ogółu konsumentów. Z kolei towary ze znakami odnoszącymi się do serii gier komputerowych „Gran Turismo” mają własny rynek docelowy – interesują przede wszystkim entuzjastów wspomnianej serii. Co więcej, gracze, z racji dobrej znajomości tytułu, niewątpliwie odróżnią charakterystyczne oznaczenie „GT” do znaku „GT RACING” należącego do innego przedsiębiorcy.
Sąd zwrócił też uwagę, że przeciętny konsument może mieć zaś trudność z odczytaniem bardzo abstrakcyjnego wizualnie znaku towarowego należącego do Sony jako zestawienie liter „G” oraz „T”. Na tym polu trudno więc uznać, że oznaczenie rejestrowane przez Szkota jest choćby wizualnie podobne do znaku towarowego zarejestrowanego przez Sony.
Co więcej, zwyczajowo produkty zarejestrowane w klasie 18 są przeznaczone do użytku poza domem, natomiast towarami z klasy 16 klienci raczej cieszą się w domowym zaciszu. Z tego też powodu towarów obu przedsiębiorców konsumenci będą szukać w innych kanałach sprzedaży.
Sąd doszedł więc do wniosku, że istnienie oznaczenia „GT RACING” ze znakami odnoszącymi się do „Gran Turismo” nie będzie wprowadzać w błąd fanów serii. W efekcie odrzucił skargę Sony i obarczył firmę kosztami postępowania.

orzecznictwo

Wyrok Sądu UE z 1 września 2021 r. w sprawie T-463/20 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia