– Wspólnie z ministrem Ireneuszem Zyską, pełnomocnikiem rządu ds. OZE, osiągnęliśmy całkowity kompromis w sprawie systemu rozliczeń prosumenckich – mówi DGP Jadwiga Emilewicz, była wicepremier, posłanka PiS.
Przypomnijmy, Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) w projekcie noweli prawa energetycznego i ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) proponowało likwidację systemu opustowego i zastąpienie go – w przyszłym roku – systemem sprzedażowym. Do resortu wpłynęło ponad 1000 uwag do tego projektu. Jednocześnie na początku lipca Jadwiga Emilewicz złożyła w Sejmie (wraz z grupą posłów PiS) projekt noweli ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw. Zakładał on wprowadzenie do polskiego prawa regulacji dotyczących prosumenta zbiorowego i wirtualnego (co realizuje zapisy dyrektywy RED II) oraz zastąpienie dotychczasowego systemu opustowego net-meteringiem 1 : 1 i obłożenie prosumentów opłatą dystrybucyjną z 15-proc. rabatem.