Pomimo wsparcia z Tarczy Finansowej PFR przed niektórymi przedsiębiorcami działającymi w sektorach poddanych najbardziej surowym obostrzeniom wprowadzonym w związku z epidemią COVID-19 stanęło widmo bankructwa. Tymczasem zgodnie z regulaminem Tarczy Finansowej PFR 1.0 i Tarczy Finansowej PFR 2.0 upadłość oznacza z kolei (co do zasady) aktualizację obowiązku zwrotu otrzymanego wcześniej przez przedsiębiorcę wsparcia [ramka]. I tu pojawia się pytanie: jaki status w postępowaniu upadłościowym mają środki uzyskane wcześniej przez upadłego od PFR? Inaczej mówiąc: czy fundusz ma pierwszeństwo przed innymi wierzycielami i czy odzyska owe pieniądze w całości, czy jak to bywa w praktyce – tylko część jak inni wierzyciele?
Co jest wyłączone spod egzekucji