Od czwartku 17 czerwca w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - podała KPRM. Dodano, że od tej daty posiadane tymczasowe PZ staną się tymi tradycyjnymi, o dłuższej ważności.

KPRM wyjaśniła, że zmiany, jakie nastąpią w odniesieniu do profili zaufanych, to konsekwencja wejścia w życie nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności realizujących zadania publiczne.

Obecnie profil zaufany można założyć na dwa sposoby - za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz poprzez wypełnienie wniosku w sieci, a następnie podczas osobistej wizyty w punkcie potwierdzającym. Trzecią opcją założenia profilu zaufanego, ale tymczasowego, który jest ważny 3 miesiące a nie trzy lata, jest wideospotkanie z urzędnikiem.

KPRM poinformowała, że właśnie ta trzecia opcja od 17 czerwca pozwoli na założenie tradycyjnego, ważnego 3 lata profilu zaufanego.

Dodano, że od tej daty wszystkie osoby posiadające tymczasowy PZ staną się właścicielem tego tradycyjnego.

"Wdrożenie nowości zaczniemy w nocy z 16 na 17 czerwca. Zrobimy wszystko, aby poszło jak najsprawniej. Jednak już teraz prosimy o wyrozumiałość, gdyby wystąpiły jakieś problemy" - podała KPRM.

Profil zaufany umożliwia potwierdzenie tożsamości w internecie i umożliwia szybki, bezpieczny kontakt z urzędami. To zbiór naszych zaszyfrowanych danych; każda osoba może mieć tylko jeden PZ, który jest przypisany do konkretnego numeru PESEL.

Z profilu zaufanego korzysta niemal 11,3 miliona Polaków. W 2021 r. założyło go już ponad 2,5 mln osób.