Jak pisaliśmy niedawno, prawnicy wskazują, że nowa wersja uproszczonej restrukturyzacji umożliwi wyprowadzanie majątku przez dłużnika. Stwarza też niebezpieczeństwo zachwiania fundamentami postępowania układowego. Eksperci postulują w związku z tym poprawę nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, która wprowadza te przepisy. Nowelę tę 9 czerwca podpisał prezydent.
Jak tłumaczył w naszej wcześniejszej publikacji mec. Kazimierz Jeleński z kancelarii Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy, który w pracach nad ustawą reprezentował Lewiatana i Związek Banków Polskich, we wprowadzanym w noweli nowym art. 226e prawa restrukturyzacyjnego (Dz.U. 2015 poz. 978), w odróżnieniu od dotychczasowych przepisów dotyczących uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, brakuje odniesienia do art. 252. Oznacza to, wyjaśniał, że dłużnikowi umożliwia się spłacanie w toku postępowania długów układowych objętych moratorium egzekucyjnym bez jakiejkolwiek sformalizowanej zewnętrznej kontroli.