Kwestia prowadzenia działalności gospodarczej i kwestia ponoszenia obciążeń publiczno-prawnych przez przedsiębiorcę to dwa odrębne aspekty.
Podatek od nieruchomości wynika z uchwały rady gminy. Obowiązek opłacania podatku od nieruchomości, na której jest prowadzona działalność gospodarcza, nie uchyla innych powinności przedsiębiorcy związanych z wykazywaniem rodzaju prowadzonej działalności w CEIDG. Z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawa o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy wynika, że zadaniem CEIDG jest ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Z kolei z art. 5 ust. 1 ww. ustawy wynika m.in., że: