O przygotowaniu pakietu systemowych rozwiązań, w tym kompleksowej nowelizacji ustawy o rzemiośle, wiceminister rozwoju Olga Semeniuk mówiła już ponad rok temu, jeszcze przez pandemią koronawirusa. W ostatnich dniach Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, w odpowiedzi na pytania DGP przekazało, że prace dotyczące ustawy o rzemiośle są obecnie na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych. Skierowanie projektu do konsultacji, jak podało, możliwe będzie po wypracowaniu go w ramach ministerstwa, co planowane jest na II kw. tego roku.
– Zapowiedziana przez rząd już na początku 2020 r. nowelizacja ustawy o rzemiośle wzbudziła wiele nadziei i oczekiwań wśród organizacji z sieci Związku Rzemiosła Polskiego. Doceniamy tę inicjatywę – deklaruje Jan Gogolewski, prezes Związku Rzemiosła Polskiego. Według niego ostatnio resort rozwoju coraz częściej otwarcie dyskutuje ze związkiem na temat proponowanych rozwiązań, choć od lata 2020 r. ZRP nie otrzymał ani projektu, ani nawet założeń ustawy w tej sprawie.