Tak wynika z decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, który nałożył na Gemini karę w wysokości 3 tys. zł. O sprawie jako pierwszy poinformował portal branżowy mgr.farm.
Przypomnijmy: zgodnie z art. 94a ustawy – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 944) zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Przepisy zezwalają jedynie na informowanie o lokalizacji i godzinach pracy placówki. W takim brzmieniu, równoznacznym z zakazem bezwzględnym, regulacje obowiązują od 1 stycznia 2012 r. Za złamanie prawa grożą wysokie sankcje – kilkudziesięciotysięczna grzywna, a nawet, w ostateczności, cofnięcie zezwolenia na prowadzenie placówki.