Zawieszona rada nadzorcza Podkarpackiego Banku Spółdzielczego odwołała się do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który oddalił skargę na wszczęcie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny przymusowej restrukturyzacji. Procedurę – określaną też jako resolution – przeprowadzono na początku ubiegłego roku. W jej ramach większość działalności PBS przeniesiono do stworzonego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny Banku Nowego BFG. Ponieważ kapitał nie był wystarczający do pokrycia strat, wykorzystano również obligacje podporządkowane i część depozytów niepodlegających gwarancjom BFG.
„Oddalenie skargi oznacza, że decyzja Funduszu została wydana zgodnie z prawem” – informował na początku stycznia br. BFG.