Do naszej redakcji zgłaszają się z pytaniami przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Są wśród nich osoby, które oprócz prowadzenia własnej jednoosobowej działalności gospodarczej równocześnie tworzą osobne spółki cywilne z innym jednoosobowym przedsiębiorcą. Mają poważny problem z określeniem, czy na potrzeby ustalenia statusu firmy (czy są mikro, małym czy średnim przedsiębiorcą) powinni uwzględniać zatrudnienie oraz obroty lub właściwe sumy bilansowe obu podmiotów? Odpowiednia kwalifikacja ma niemałe znaczenie: inaczej wylicza się pomoc z tarczy finansowej PFR w przypadku mikrofirmy, a inaczej w przypadku firmy małej lub średniej. – W moim przypadku po uwzględnieniu powiązań pomoc, jaką otrzymałbym, przyjmując status małego przedsiębiorcy, byłaby nawet kilka razy niższa niż w przypadku, gdybym wystąpił z wnioskiem jako mikrofirma – mówi jeden z przedsiębiorców, którzy zarówno ma własną działalność, jak i jest wspólnikiem w innej spółce.
– Choć określenie tego statusu jest kluczowe z punktu widzenia otrzymania oraz sposobu wyliczenia subwencji, w regulaminie tarczy próżno szukać jakichkolwiek wskazówek na ten temat – przyznaje Kinga Słomka, radca prawny w kancelarii SDZLEGAL Schindhelm Schampera, Dubis, Zając i wspólnicy sp. k. Regulamin PFR wskazuje jedynie lakonicznie, że beneficjentem programu może być również wspólnik spółki cywilnej „w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej”, pod warunkiem posiadania statusu mikro, małej lub średniej firmy.