W całym 2020 r. do elektronicznego rejestru CEIDG wpłynęło 109,5 tys. wniosków dotyczących założenia działalności gospodarczej. To o 71% więcej w stosunku do roku poprzedniego, kiedy było ich 64,1 tys. Co istotne, wnioskodawcy dwukrotnie częściej korzystali z internetu przy kontaktach z urzędami. W 2020 r. 42% wszystkich złożonych wniosków stanowiły te w wersji online. Dla porównania - w 2019 r. było to 21%.

"Tylko w grudniu 2020 r. 53,5% z prawie 19,2 tys. wniosków dotyczących rejestracji działalności gospodarczej zostało złożonych online, a z prawie 88 tys. wniosków ws. zmiany istniejących wpisów 57,2% wpłynęło przez internet. To najlepiej świadczy o coraz powszechniejszym charakterze i coraz większej dostępności tego typu usług w naszym kraju" - powiedział wiceminister rozwoju, pracy i technologii Robert Tomanek, cytowany w komunikacie.

"Coraz chętniej polscy przedsiębiorcy wykorzystują też usługi online do zmiany danych swoich firm. W takiej formie tylko w 2020 r. do CEIDG wpłynęło 599 tys. wniosków, co oznacza wzrost o ponad połowę w stosunku do roku ubiegłego. Także w tym przypadku wyraźnie widać skok proporcji między zdalną a tradycyjną metodą kontaktu. Udział tej pierwszej zwiększył się z 28% do 48%" - czytamy dalej.

W ostatnich miesiącach minionego roku przedsiębiorcy znacznie częściej niż do tej pory wybierali drogę internetową, chcąc zmienić dane firm w CEIDG. W 2020 r. wpłynęło do rejestru prawie 600 tys. wniosków online dotyczących tej kwestii.

"Dla wielu firm działanie w trybie zdalnym stało się w ostatnim czasie codziennością. I nie chodzi tylko o kontakty z klientami, ale także o wewnętrzne, codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstw, kontakty pomiędzy pracownikami i między firmami a bankami czy urzędami. Potwierdzają to dane naszego portalu dla przedsiębiorców Biznes.gov.pl, który zanotował zwiększenie liczby odsłon o 61,4%. W 2020 r. było ich 49,2 mln, podczas gdy rok wcześniej tylko 30,5 mln" - dodał Tomanek.

W 2020 r. za pośrednictwem portalu Biznes.gov.pl do urzędów wpłynęło w sumie 355 tys. wniosków od przedsiębiorców. To oznacza wzrost o 317% w porównaniu z 2019 r., kiedy w ten sposób przedsiębiorcy załatwili łącznie 85 tys. spraw. Wśród usług cieszących się największą popularnością jest: uzyskanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach, zmiana danych firmy w CEIDG, a także szeroki zakres usług dotyczących kwestii podatkowych.