Wsparcie w ramach programu ma być udzielane od 15 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. z możliwością przedłużenia do 30 czerwca 2021.


"Przedsiębiorstwa w Polsce nie posiadają [..] istotnego kapitału i buforów finansowych, co skutkuje zagrożeniem utraty płynności finansowej w bardzo krótkim okresie. Z tego też powodu, Tarcza Finansowa powinna mieć istotny komponent pomocy bezzwrotnej oraz powinna być wdrożona niezwłocznie i w znaczącej skali, adekwatnej do szacowanej utraty dochodów przedsiębiorstw na skutek epidemii choroby COVID-19
Rekomenduje się wdrożenie programu Tarczy Finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm („Program 2.0") o budżecie 13 mld zł. Na Program 2.0 składają się dwa działania:
1. Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla Mikrofirm o wartości 6,5 mld zł;
2. Tarcza Finansowa 2.0 PFR dla MŚP o wartości 6,5 mld zł" - czytamy w uzasadnieniu.