Proces stanowienia prawa. W jego trakcie, upoważnione do tego organy państwowe lub samorządowe – występujące w roli ustawodawcy, tworzą akty prawne, będące źródłami powszechnie obowiązującego na danym terenie prawa.

Zasady procedury legislacyjnej zapisane zostały w Regulaminie Sejmu RP (tj. M.P. z 2012r., poz. 32) oraz Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483)