statystyki

Podatki

Inkasent

wróć do działu: Podatki »

podatki, pieniądze

Kim jest inkasent?źródło: ShutterStock


Zgodnie z art. 9 Ordynacji podatkowej, inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Prawo dla specjalisty