Jeden z najbardziej powszechnych druków to PIT-37. Ten formularz składają podatnicy uzyskujący przychody wyłącznie za pośrednictwem płatnika ze źródeł położonych na terytorium RP, opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. PIT-37 adresowany jest do podatników, którzy nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej i nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów, dochodów małoletnich dzieci. Formularz PIT-37 przeznaczony jest zarówno dla podatników rozliczających się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, jak i w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.