PIT-16 to wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Podmioty, które wcześniej nie rozliczały się w formie karty podatkowej, muszą złożyć dwa formularze: PIT-16 i PIT-16A. Pierwszy z nich, skierowany do urzędu skarbowego stanowi wniosek o zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, a PIT-16A jest deklaracją o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne odliczanej od podatku u osób już rozliczających się według karty podatkowej.