PIT-12 to formularz adresowany do podatników, którzy chcą by płatnik rozliczył ich dochody. To oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. W oświadczeniu przekazanym pracodawcy podatnik oświadcza, że w 2016 roku uzyskiwał dochody u jednego płatnika. Ponadto stwierdza, że nie będzie korzystał z ulg podatkowych tj. ulga na dzieci, oraz preferencyjnego rozliczenia dochodów. Oświadcza zatem, że nie zamierza rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub jako samotnie wychowujący dziecko. Po jego otrzymaniu pracodawca oblicza roczny podatek za pracownika na formularzu PIT-40. Taki druk pracodawca musi przekazać fiskusowi i podatnikowi do końca lutego. Wówczas podatnik nie otrzyma od pracodawcy informacji PIT-11, lecz deklarację roczną PIT-40.