Dochody opodatkowane według skali podatkowej będą objęte stawką 17 proc., zamiast dzisiejszej 18 proc. Niezależnie od tego pracownicy będą mieli wyższe koszty odliczane od przychodu. Wszystko to już od 1 stycznia 2020 r.
Wynika tak z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji ustawy o PIT, skierowanego na komisję prawniczą. Resort szacuje, że na zmianach zyska ok. 25 mln podatników.
O głównych założeniach projektu pisaliśmy w artykule „Pracownicy zapłacą mniejszy PIT od 2020 r.” (DGP nr 132/2019). Dziś, gdy znany jest już cały projekt, opisujemy szczegóły.

Stawka PIT w dół…

Nowe przepisy mają być stosowane po raz pierwszy do przychodów i dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. Zyskają na nich wszyscy podatnicy, którzy rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych, a więc nie tylko pracownicy, menadżerowie, ale też przedsiębiorcy, którzy nie wybiorą 19-proc. podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego, czy karty podatkowej.
Najważniejsza zmiana będzie polegać na obniżeniu z 18 proc. do 17 proc. stawki właściwej dla pierwszego progu podatkowego.
Bez zmian pozostałaby natomiast stawka 32 proc. dla dochodów powyżej 85 528 zł.
Zmniejszenie stawki PIT wpłynie na obniżenie kwoty zmniejszającej podatek. Informacja ta jest istotna głównie dla płatników i księgowych, którzy muszą poprawnie wyliczyć zaliczkę na podatek.
Dla podatnika obniżka kwoty zmniejszającej podatek będzie miała mniejsze znaczenie. Nie zmieni się bowiem wysokość dochodu wolnego od podatku. Oznacza to, że podatnicy, których dochód w ciągu roku nie przekroczy 8000 zł, nadal – tak jak teraz – nie zapłacą w ogóle podatku dochodowego.
Dla zarabiających więcej (u których podstawa opodatkowania wyniesie ponad 8000 zł, ale mniej niż 13 tys. zł rocznie) kwota dochodu wolnego od podatku będzie się stopniowo zmniejszać.
Osoby, których podstawa opodatkowania wyniesie 13 tys. zł lub więcej, ale nie przekroczy 85 528 zł, nie zapłacą podatku od dochodu wynoszącego ok. 3089 zł (ok. 3089 zł x 17 proc. dają kwotę zmniejszającą podatek 525 zł 12 gr).
Kwota wolna będzie się również stopniowo zmniejszać dla tych, którzy wejdą w drugi próg podatkowy (85 528 zł, ale nie przekroczą 127 tys. zł). Zarabiający 127 tys. zł lub więcej w ogóle nie skorzystają z kwoty wolnej – tak samo jak dziś.

…koszty w górę

O ponad połowę zostaną natomiast podniesione koszty uzyskania przychodów dla pracowników. Podstawowe koszty miesięczne wzrosną z 111,25 zł do 250 zł, a dla dojeżdżających do innej miejscowości – z 139,06 zł do 300 zł (patrz ramka).
Obecna ich wysokość jest taka sama od ponad dekady, mimo że w tym czasie bardzo zmieniła się sytuacja na rynku pracy. Przykładowo minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło dwukrotnie z 1 126 zł (w 2008) r. do 2250 zł (w bieżącym roku).
Na zmianach kwoty kosztów zyskają też ci, którzy mają przychody z działalności wykonywanej osobiście, np. członkowie zarządów, rad nadzorczych, komisji i menedżerowie.
– Na obniżonej stawce zyskają nie tylko zarabiający kwoty poniżej limit pierwszego progu podatkowego (85 528 zł). Zależnie od poziomu zarobków i źródła dochodów zyskają też osoby, których dochody przekraczają próg podatkowy 85 tys. zł – zwraca uwagę Anna Misiak, partner, doradca podatkowy, szefowa zespołu podatków osobistych w MDDP.
Ekspertka pokazuje to na przykładzie osoby uzyskującej dochód w wysokości 160 tys. zł (po uwzględnieniu wszystkich kosztów pomniejszających przychód). – W tym roku, osoba o takich zarobkach musi oddać ponad 39 tys. zł, a w przyszłym roku byłoby to nieco ponad 38 tys. zł – wylicza Anna Misiak.

Mniejszy klin podatkowy

Nowelizacja dotycząca obniżenia stawki PIT i kosztów uzyskania przychodów byłaby drugą zmierzającą do zmniejszenia obciążeń w zakresie PIT. Pierwsza, przyjęta w ubiegłym tygodniu przez Senat i skierowana do podpisu prezydenta, zakłada, że już od sierpnia br. podatku dochodowego nie będą płacić osoby do 26. roku życia pracujące na etacie lub na podstawie umowy zlecenia.
Celem obu tych zmian jest obniżenie klina podatkowego, czyli nierówności w obciążeniu dochodu daninami publicznymi. Według opracowania Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w 2017 r. wyniósł w Polsce 36 proc. kosztów pracy, co odpowiada średniej w krajach OECD. Klin (liczony dla samotnej osoby zarabiającej przeciętne wynagrodzenie) waha się bowiem od 7 proc. w Chile, Nowej Zelandii, aż do 50 proc. w Niemczech i 54 proc. w Belgii.
Zmiany w rozliczeniu PIT
Nowa skala podatkowa
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
85 528 18 proc. 17 proc. minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 14 539 zł 76 gr + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł
Koszty uzyskania przychodów dla pracowników
Jakie koszty Tak jest (w zł) Tak będzie (w zł)
miesięcznie
Podstawowe 111,25 250
Dla dojeżdżających 139,06 300
rocznie
Podstawowe 1335 3000
Dla osób dojeżdżających 1668,72 3600
Dla wieloetatowców 2002,05 4500
Dla dojeżdżających wieloetatowców 2502,56 5400
Kwota zmniejszająca podatek
Tak jest
Podstawa opodatkowania Kwota zmniejszająca podatek
Mniej niż 8000 zł 1440 zł
od 8000 zł, ale nie przekroczy 13 000 zł 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł
od 13 000 zł, ale nie przekroczy 85 528 zł 556 zł 02 gr
od 85 528 zł, ale nie przekroczy 127 000 zł 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł
127 000 zł lub więcej 0 zł
Tak będzie od 2020 r.
Podstawa opodatkowania Kwota zmniejszająca podatek
Mniej niż 8000 zł 1360 zł
od 8000 zł, ale nie przekroczy 13 000 zł 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł
od 13 000 zł, ale nie przekroczy 85 528 zł 525 zł 12 gr
od 85 528 zł, ale nie przekroczy 127 000 zł 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł
127 000 zł lub więcej 0 zł
Etap legislacyjny
Projekt zmian ustawy o PIT, nowelizacji ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (nr projektu UD559) – skierowany na komisję prawniczą