Podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników i obniżka PIT z 18 do 17 proc. – to główne założenia projektu zmian w PIT, który pojawił się na stronie Rządowego Centrum Legislacji. To obok zwolnienia młodych z PIT, realizacja kolejnych obietnic PiS w ramach „piątki Kaczyńskiego”.

Wielka obniżka dla 25 mln podatników

Obniżka podatku z 18 do 17 proc. będzie dotyczyć wszystkich podatników rozliczających się zgodnie ze skalą podatkową (w tym emerytów i rencistów, a także przedsiębiorców, którzy w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego, czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych). Większą wypłatę zauważymy już 2020 roku. W rozliczeniu za 2019 rok obowiązująca będzie jeszcze 18 proc. stawka PIT.

Nowe progi podatkowe

Podstawa obliczenia podatku . Podatek wynosi .
Ponad Do . .
85 528 zł 17 proc. Minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 zł . 14 539, 76 zł + 32 proc. nadwyżki od 85 528 zł. Minus kwota zmniejszająca podatek

Kwota zmniejszająca podatek:

  • 1 360 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł
  • 1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr x (podstawa obliczenia podatku - 8 000 zł) : 5000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł
  • 525 zł 12 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł
  • 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr X (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł)- 41 472 zł dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Przy obliczaniu zaliczek na podatek (od dochodów rocznych nieprzekraczających kwoty 85 528 zł) będzie stosowana kwota zmniejszająca podatek w wysokości 525,12 zł. Po obniżeniu stawki podatku, kwota w tej wysokości, odpowiada dochodowi 3 089 zł (525,12 + 17 proc. ).

Wzrost kosztów uzyskania przychodów

Od 1 stycznia 2020 roku dwukrotnie wzrosną koszty uzyskania przychodów. Obecnie podstawowe pracownicze koszty uzyskania przychodów (KUP) wynoszą miesięcznie 111,25 zł a rocznie nie więcej niż 1 335 zł. Dla osób dojeżdżających KUP są nieznacznie wyższe i wynoszą 139,06 zł miesięcznie i 1668,72 zł rocznie. Dla wieloetatowców roczne KUP nie mogą przekroczyć 2 002,05 zł, a dla dojeżdżających wieloetatowców roczne koszty nie mogą być wyższe niż 2 502,56 zł. Koszty w tej wysokości obowiązują od 2008 r.

Koszty uzyskania przychodów w 2020 roku

Koszty pracownicze

Jednoetatowy miesięcznie/rocznie 111,25 zł/1335zł 250 zł/3000 zł
Jednoetatowcy dojeżdżający miesięcznie/rocznie 139,06zł/1668,72 zł 300 zł/3600zł
Wieloetatowcy rocznie 2002,05 zł 4500 zł
Wieloetatowcy dojeżdzający - rocznie 2502,56 5400 zł

Ile można zyskać?

Zgodnie z szacunkowymi zyskami, przy wynagrodzeniu za pracę w wysokości:
- 2 250 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r.) zysk wyniesie rocznie 472 zł, - 4 765 zł (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej prognozowane na 2019 r.) zysk wyniesie rocznie 732 zł.