Ranking Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej został podzielony na trzy zasadnicze części. W pierwszej z nich o kolejności decydowały dane liczbowe, w drugiej sukcesy firm i kancelarii, a w trzeciej – indywidualne osiągnięcia doradców.

W stosunku do poprzednich edycji znacznie uprościliśmy zasady wyboru największych firm doradztwa podatkowego w 2023 r. Uczestników rankingu poprosiliśmy o przesłanie podstawowych danych liczbowych. Na tej podstawie stworzyliśmy dwie listy największych firm: pod względem przychodów i pod względem liczby pracowników merytorycznych.

O pozycji w kategorii „przychodowej” decydowały wyłącznie uzyskane przychody (netto) z doradztwa podatkowego w 2023 r. (w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia włącznie). W kategorii „pracowniczej” o miejscu decydowała zaś wyłącznie liczba zatrudnionych na koniec 2023 r. doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów oraz pracowników merytorycznie zaangażowanych w doradztwo podatkowe, którzy nie mają (jeszcze) uprawnień (tj. konsultantów podatkowych). Zrezygnowaliśmy z premiowania liczby klientów oraz przeliczania cząstkowych parametrów na punkty.

Firmy klasyfikowane w obu zestawieniach podzieliliśmy na pięć grup. Osobno sklasyfikowaliśmy wielką czwórkę, pozostałe firmy podzieliliśmy zaś na cztery grupy, przyjmując jako kryterium liczbę zatrudnionych pracowników z uprawnieniami (doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów i biegłych rewidentów – tym razem nie braliśmy pod uwagę konsultantów podatkowych).

W drugiej części rankingu o poszczególnych miejscach decydowała kapituła, która przeanalizowała liczne nadesłane redakcji zgłoszenia. Jak co roku wyróżniła najlepsze firmy w kategorii spory podatkowe przed sądami i przed organami podatkowymi. Nowością było rozdzielenie dotychczasowej kategorii projekty podatkowe na trzy bardziej szczegółowe: doradztwo podatkowe dla klientów prywatnych, podatkowe doradztwo transakcyjne i restrukturyzacyjne oraz doradztwo podatkowe w zakresie ESG.

Kapituła przy ocenie osiągnięć wzięła pod uwagę m.in. to, czy sprawa (projekt) jest/była unikalna na rynku, czy wymagała od doradcy zmierzenia się z nowym problemem, czy spowodowała przełom w orzecznictwie lub zmianę podejścia fiskusa, czy dotyczyła zagadnień ważnych społecznie. Pomijaliśmy osiągnięcia takie jak np. publikacje książkowe i inne, udział w seminariach, konferencjach itp.

Te same kryteria kapituła wzięła pod uwagę, oceniając sukcesy dotyczące poszczególnych doradców w kategoriach: VAT, CIT, PIT, CIT, ceny transferowe, akcyza, cło, podatki i opłaty lokalne. W częściach ocenianych przez kapitułę nie obowiązywał podział firm na grupy.