Przedsiębiorca w związku z podróżą służbową kupił bilety kolejowe przez internet. Czy można te bilety uznać za faktury i odliczyć na ich podstawie VAT?
Wymaganą treść faktur określają art. 106e ustawy o VAT oraz par. 3 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur. W konsekwencji fakturami są dokumenty zawierające treść określoną tymi przepisami. Jak przy tym stanowi par. 3 pkt 4 ww. rozporządzenia, faktura dokumentująca przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawiana w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, powinna zawierać: