PROBLEM: Jak obliczyć wysokość składki dla osoby prowadzącej kilka rodzajów działalności gospodarczej

pytanie Klient biura rachunkowego jest wspólnikiem w kilku spółkach cywilnych. Z wszystkich rozlicza się z podatku dochodowego w ten sam sposób. Ile powinien płacić składek zdrowotnych i w jakiej wysokości?