Krzysztof Tomaszewski: państwo prawa

29 października 2014 r.

Można odmówić zeznań przeciwko byłej małżonce