Ewa Drzewiecka: Wszystkie

12 listopada 2009 r.

Rozwiązanie stosunku pracy nie jest konieczne do wypłaty emerytury

8 października 2009 r.

Nie można natychmiastowo zwolnić pracownika, który po chorobie stawił się do pracy

30 lipca 2009 r.

Pracodawca może żądać ujawnienia tylko niektórych danych osobowych

2 lipca 2009 r.

Pracodawca musi informować pracowników o ich podstawowych uprawnieniach

16 kwietnia 2009 r.

Za niezgodne z prawem wypowiedzenie terminowej umowy o pracę przysługuje tylko odszkodowanie

30 marca 2009 r.

Kto i jak długo jest chroniony przed zwolnieniem z pracy