Ewa Drzewiecka: prawa pracownika

30 lipca 2009 r.

Pracodawca może żądać ujawnienia tylko niektórych danych osobowych

2 lipca 2009 r.

Pracodawca musi informować pracowników o ich podstawowych uprawnieniach

16 kwietnia 2009 r.

Za niezgodne z prawem wypowiedzenie terminowej umowy o pracę przysługuje tylko odszkodowanie

30 marca 2009 r.

Kto i jak długo jest chroniony przed zwolnieniem z pracy