Arkadiusz Sobczyk: zatrudnienie

12 listopada 2008 r.

Za jaki okres przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

29 października 2008 r.

Kiedy likwidacja stanowiska pracy może zostać uznana przez sąd za pozorną

24 września 2008 r.

Czy wystarczy przedstawić pracownikowi regulamin pracy