Arkadiusz Sobczyk: obowiązki pracodawcy

24 września 2008 r.

Czy wystarczy przedstawić pracownikowi regulamin pracy

30 lipca 2008 r.

Czy pracodawca może zmieniać postanowienia zakładowego układu zbiorowego

9 lipca 2008 r.

Czy pracodawca ma prawo odstąpić od umowy o zakazie konkurencji

2 lipca 2008 r.

Czy pracownik może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym