Obrady komitetu - przerwane w lipcu tego roku w Stambule w związku z próbą wojskowego zamachu stanu w Turcji - były kontynuowane w Paryżu. Jeszcze w Stambule podjęto decyzję, że kolejna, 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa odbędzie się w Krakowie między 2 a 12 lipca 2017 r. Powierzenie organizacji tego wydarzenia wiąże się z przekazaniem przedstawicielowi państwa gospodarza funkcji przewodniczącego Komitetu Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Delegaci zgromadzeni w Stambule jednomyślnie zaaprobowali kandydaturę przewodniczącego Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, prof. Jacka Purchli, ale nie mógł on wtedy formalnie objąć tej funkcji, bo obrady przerwano.

„Na sesji w Paryżu prof. Jacek Purchla objął funkcję przewodniczącego, którą sprawować będzie do momentu zakończenia sesji w Krakowie” - podał w środę na stronie internetowej Polski Komitet ds. UNESCO.

Prof. Jacek Purchla jest wybitnym znawcą zagadnień dziedzictwa kulturowego, dyrektorem Międzynarodowego Centrum Kultury, przewodniczącym Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Podczas przyszłorocznej sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - może być rozpatrywany polski wniosek o wpisanie na listę światowego dziedzictwa tarnogórskich podziemi i naziemnych obiektów pogórniczych.

Komitet Światowego Dziedzictwa jest prestiżowym gremium, w skład którego wchodzą przedstawiciele 21 państw wybranych spośród 192 sygnatariuszy Konwencji Światowego Dziedzictwa. Komitet spotyka się przynajmniej raz w roku. Kadencja członków trwa sześć lat. Polska mogła się starać o organizację sesji, bowiem w 2013 r. ponownie została członkiem Komitetu.

Wcześniej Polska zasiadała w Komitecie tylko raz - tuż po ratyfikowaniu konwencji; była to skrócona kadencja 1976-1978. Obecna obejmie lata 2013-2017.

Sesje Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO odbywają się od 1977 r. w różnych miastach świata. W ostatnich latach odbywały się w Sewilli, Paryżu, Petersburgu i Bonn. W tym roku gospodarzem był Stambuł. W 2017 roku ok. 1 tys. delegatów ze 190 krajów będzie obradować w jednym z najnowocześniejszych obiektów konferencyjnych w Europie - w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

Kraków zajmuje szczególne miejsce na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, jako jeden z dwóch pierwszych zespołów staromiejskich wpisanych wraz z Quito w Ekwadorze już w 1978 roku.(PAP)