Przed posiedzeniem premier spotka się z przywódcami państw Grupy Wyszehradzkiej.

Wiceminister Szymański zaznaczył w rozmowie z dziennikarzami, że podczas posiedzenia Rady Europejskiej będzie mowa o „nowym konsensusie, zmianie polityki migracyjnej UE, przeniesieniu akcentu na instrumenty zewnętrzne”. Podkreślił, że istotne jest takie wyposażenie granicy zewnętrznej, „by obywatele UE mieli pewność, że jest ona kontrolowana”. Dodał, że musi być znana tożsamość każdej osoby przekraczającej granice UE.

„Mamy inicjatywy legislacyjne. Chcemy dać zielone światło dla systemu kontroli wjazdu i wyjazdu na granicy zewnętrznej. Chcemy dać zielone światło dla inicjatyw Komisji Europejskiej w obszarze systemu informacji na temat osób, które zamierzają przekroczyć granicę zewnętrzną UE” – powiedział Szymański.

Wiceszef MSZ dodał, że potrzebne jest też omówienie tego, w jaki sposób UE ma współpracować z krajami pochodzenia migracji i krajami tranzytowymi dla migracji. „To potencjalnie element nowego porozumienia w sprawie migracji, które ułatwiłoby UE wyrażenie swojej jedności, zamknęłoby problem sporu o tzw. relokację” – uznał.

Przywódcy krajów UE podczas szczytu omówią też stosunki UE-Rosja. „Nie ma powodów, żeby zmieniać cokolwiek w zakresie polityki UE wobec Rosji, w szczególności polityki sankcyjnej. Na Ukrainie, niestety, nie wydarzyło się nic nowego. Nie widzimy postępu, jeśli chodzi o przywrócenie bezpieczeństwa i integralności terytorialnej Ukrainy” – powiedział Szymański.

„Nie ma żadnych podstaw, żeby przygotowywać grunt pod wycofanie lub osłabienie reżimu sankcyjnego wobec Rosji. Niestety bardzo negatywny rozwój wypadków w Syrii powoduje, że jest, by przyjąć kolejne pakiety sankcji. Polska jest otwarta na taką rozmowę” – dodał.

Jak zaznaczył Szymański, polityka UE wobec Rosji musi być konsekwentna i przewidywalna.

Inną kwestią omawianą podczas szczytu będzie polityka handlowa UE.

„Rozmowa w mniejszym stopniu, jak sądzę, będzie dotyczyła tej szczególnej sprawy, jaką jest porozumienie CETA. Będzie dotyczyła przyszłości polityki handlowej. Polska oczekuje, aby UE prowadziła ambitną, możliwie otwartą politykę handlową wobec świata. Tak samo silnie będziemy akcentowali konieczność umocnienia instrumentów ochrony rynku europejskiego, tak aby polityka handlowa nie powodowała deindustrializacji” – powiedział Szymański.

Dodał, że Polska opowiada się za jak największą transparentnością negocjacji umów handlowych. „Rola parlamentów narodowych w tej sprawie powinna być umocniona” - zadeklarował wiceszef MSZ.

Z Brukseli Tomasz Grodecki (PAP)