Słowik wskazał w komentarzu, że w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju resort założył wzrost udziału inwestycji w PKB do co najmniej 25 proc. w 2020 r. "Aby osiągnąć ten cel korzystamy z różnych narzędzi, w tym z tzw. Planu Junckera, który powstał właśnie po to, by pobudzić inwestycje w Europie" - wyjaśnił wiceminister.

Zgodnie z komunikatem MR od wiosny 2016 r. resort koordynuje wdrażanie Planu Junckera w Polsce. Przeprowadzono serie spotkań informacyjnych i opublikowano listę projektów rządowych, które mogą uzyskać wsparcie z tego źródła. Zaznaczono, że są to bardzo konkretne środki dostępne w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych.

"Najnowsze dane napawają optymizmem. W tzw. oknie dla dużych projektów EBI zatwierdził już 9 polskich inwestycji o wartości ponad 7,1 mld zł" - podkreślił Słowik. Poinformował, że finansowanie dostaną dwie inwestycje spółek skarbu państwa, trzy projekty samorządowe i cztery prywatne.

"To ogromna zmiana w stosunku do maja, kiedy to tylko jedno przedsięwzięcie miało taką akceptację. Pod względem wartości projektów z pozytywną decyzją banku jesteśmy na 5. miejscu w UE nie licząc projektów transgranicznych" - dodał.

Zaznaczył, że w tzw. oknie dla małych i średnich przedsiębiorstw mieliśmy w marcu 190 umów natomiast ze wstępnych danych na koniec września wynika, że jest ich już 2655. "Ten lawinowy przyrost cieszy. Widać, że akcja informacyjna dla potencjalnych beneficjentów, którą przeprowadziliśmy w kwietniu i maju, oraz współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za poszczególne inwestycje, przyniosła konkretne efekty" - ocenił Słowik.

"W kolejce do wsparcia czekają kolejne inwestycje, w tym szereg projektów rządowych z obszaru energetyki i transportu o łącznej wartości ponad 24 mld zł. Zostały one już złożone do EBI" - zaznaczył.

Z dokumentu resortu rozwoju, do którego dotarła PAP wynika, że we wrześniu trzy nowe duże projekty z tzw. okna infrastruktura i innowacje otrzymały wsparcie z EFIS. Wskazano, że chodzi o budowę zintegrowanego systemu zarządzania odpadami komunalnymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Warszawie o wartości ponad 1 mld zł oraz wsparcie logistyki żywności oraz modernizację produkcji o wartości ok. 520 mln zł. W tym drugim przypadku EBI nie ujawniło promotora projektu, ale z nieoficjalnych informacji MR wynika, że chodzi o firmę Maspex. Trzecia decyzja dotyczy budowy nowej linii produkcyjnej mleka w proszku - inwestycja o wartości ok. 425 mln zł ma być realizowana przez Spółdzielnię Mleczarską Mlekpol w Grajewie.

MR wskazało także w dokumencie na projekty rządowe złożone do EBI w ramach EFIS. Harmonogram zakładał, że do końca września zostaną złożone cztery projekty, tymczasem przesłano 11 rządowych projektów, w których łączna wartość nakładów inwestycyjnych ocenianych przez EBI wynosi szacunkowo 24,1 mld zł. Duże znaczenie ma w tym wypadku projekt PGE Energia budowy morskich farm wiatrowych o łącznej wartości 13 mld zł.

Ze statystki resortu dotyczącej wykorzystania EFIS w tzw. oknie MŚP wynika, że na koniec trzeciego kwartału zawarto 2655 umów z przedsiębiorcami, a ich wartość wyniosła 458,4 mln zł. Ministerstwo zaznaczyło, że to szacunki, które mogą ulec zmianie na koniec października, gdyż zbieranie danych od pośredników finansowych trwa do końca tego miesiąca. (PAP)