"Marszałek Sejmu Marek Kuchciński dokonał dziś zmian w kierownictwie Kancelarii Sejmu. Obowiązki szefa Kancelarii Sejmu zostały powierzone minister Agnieszce Kaczmarskiej, która wcześniej była zastępcą szefa Kancelarii Sejmu" - głosi wtorkowy komunikat.

W poniedziałek sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych pozytywnie zaopiniowała wniosek marszałka Kuchcińskiego o odwołanie dotychczasowego szefa Kancelarii Sejmu Lecha Czapli.

W sejmowym komunikacie podano, że na stanowisku zastępcy szefa Kancelarii Sejmu Kaczmarską zastąpił dyrektor sekretariatu posiedzeń Sejmu Dariusz Salamończyk. Z kolei funkcję drugiego z zastępców pełni Adam Podgórski.

Agnieszka Kaczmarska - jak poinformowało biuro prasowe - została zastępcą szefa Kancelarii Sejmu w lutym br. Wcześniej pełniła funkcję dyrektora klubu parlamentarnego PiS.

Zgodnie z regulaminem Sejmu marszałek powołuje i odwołuje szefa Kancelarii Sejmu, po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych. (PAP)