Większość Polaków (63 proc.) pamięta swój numer PESEL. Jednak tylko 43 proc. pamięta go na tyle dobrze, że nie musi go sprawdzać; jedna piąta ankietowanych (20 proc.), choć pamięta swój PESEL, to na wszelki wypadek sprawdza w dowodzie.

Ponad jedna trzecia Polaków (37 proc.) nie pamięta swojego numeru PESEL.

Najlepszą pamięcią mogą się pochwalić osoby w młodym i średnim wieku (20-49 lat), osoby z wykształceniem średnim i wyższym, mieszkańcy największych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców) – wśród nich ponad połowa pamięta PESEL i nie musi zaglądać do dowodu.

Jak wynika z badania, łatwiej zapamiętać PIN - zdecydowana większość użytkowników kart płatniczych (81 proc.) pamięta kody do wszystkich kart, z których korzysta. Więcej niż trzy czwarte respondentów (77 proc.) nie przypomina sobie sytuacji, w której zapomnieliby PIN.

Prawie co czwartemu użytkownikowi kart płatniczych (23 proc.) zdarzyło się jednak zapomnieć swój kod PIN i mieć z tego powodu kłopoty. Równie często dzieje się to przy korzystaniu z bankomatu (10 proc.), jak i przy płaceniu w sklepie lub w innym miejscu (9 proc.).

Co ciekawe, to mężczyznom nieco częściej niż kobietom zdarza się zapomnieć PIN (13 proc. wobec 8 proc.), podobnie jak i osobom w wieku ponad 60 lat niż młodszym (18 proc. wobec 14 proc. dla ogółu).

14 proc. badanych pamięta PIN-y tylko do tych kart, których obecnie używa, pozostałe sprawdza w notatkach.

Tylko nieliczni ankietowani (5 proc.) przyznają, że nie pamiętają żadnego PIN-u i w razie potrzeby zaglądają do notatek.

Badanie przeprowadzono w dniach 9–14 września br., na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1059 mieszkańców Polski w wieku co najmniej 15 lat. (PAP)